Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Ազգային Առաջնորդարանի Երիտասարդական Յանձնախումբը Օժտուեցաւ «Այո» Անունով

Երեքշաբթի գիշեր, 29 յունուար 2019, սուրբ պատարագին յաջորդած Երիտասարդական յանձնախումբի հաւաքին եւ Աստուածաշունչի սերտողութեան ընթացքին, Ազգային առաջնորդարանի Երիտասարդական յանձնախումբը որոշեց ինքզինք «ԱՅՈ» անուանել:

Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս, Աստուածաշունչի սերտողութիւնը կատարելէ առաջ, «ԱՅՈ» անուանումը հաստատեց, ըսելով. «Կ՛ողջունեմ մեր նոր անունը` «ԱՅՈ», որ հիմնուած է Մատթէոսի աւետարանին 5-րդ գլուխին 37-րդ համարին մէջ արձանագրուած Յիսուսի հետեւեալ հրահանգին վրայ. «Պարզապէս ձեր այոն այո թող ըլլայ եւ ոչը ոչ»: «ԱՅՈ»-ն մեր հաւաքական պատասխանն է այս տէրունի նշանաբանը որդեգրելու պատրաստակամութեան: Հիմա կը մնայ զայն խօսքով եւ գործով ապրիլը, որուն համար Աստուծոյ օրհնութիւնը եւ հայ եկեղեցւոյ բոլոր սուրբերուն բարեխօսութիւնը իբրեւ փարոս մեզ պիտի առաջնորդեն մեր հայ քրիստոնէական կեանքին մէջ»:

Յայտնենք, թէ ամէն երեքշաբթի գիշեր, ժամը 7:00-8:00, Պուրճ Համուտի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, սուրբ պատարագ կը մատուցուի` հաւատացեալ ժողովուրդին երգեցողութեամբ եւ Նարեկ Սրբազան հոգեւոր խորհրդածութիւն կը կատարէ: Ապա, ժամը 8:00-9:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան – Եռագոյն» սրահին մէջ, տեղի կ՛ունենայ 18-40 տարեկան երիտասարդ-երիտասարդուհիներու ծանօթացման ընկերային հաւաք, Աստուածաշունչի սերտողութիւն եւ հայ քրիստոնէական կեանքի հաւաքական քննարկում: Աստուածաշունչի սերտողութիւնը կը կատարէ Նարեկ Սրբազան: