Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Ազգային Առաջնորդարանի Ընկերային Ծառայութեան Բաժանմունքի Օժանդակութեան Ծրագիր

Նախաձեռնութեամբ Լիբանանի հայոց թեմի Ազգային առաջնորդարանի Ընկերային ծառայութեան բաժանմունքին, երեքշաբթի, 13 փետրուարին, Տեառնընդառաջի տօնին առիթով եւ ընտանիքներուն ճրագը անմար պահելու նպատակով, բաժանմունքը իրագործեց իր օժանդակութեան ծրագիրը:

Արդարեւ, Ընկերային ծառայութեան բաժանմունքի` ընտանիքներու այցելութեան ծիրէն ներս, կարգ մը ընտանիքներու բեռը թեթեւցնելու նպատակով, բաժանմունքի պաշտօնէութիւնը, ընկերակցութեամբ Ազգային առաջնորդարանի դիւանապետ Պարոյր Տէր Ղուկասեանի այցելեց Պուրճ Համուտի, Քաղաքապետարանի շէնքերու, նաեւ Ֆանարի մէջ գտնուող ընտանիքներուն տուները: Իւրաքանչիւր շրջանի մէջ իրենց միացաւ այդ շրջանի հոգեւոր հովիւը: Բաժանմունքը պիտոյքներ տրամադրեց իւրաքանչիւր ընտանիքի կարիքին համեմատ, ինչպէս` փուռ, պահարան, կահ-կարասի, հեռատեսիլ, ձայնասփիւռ, խաղալիք, հիւանդ պարագայի մը մէկ ամսուան դեղորայք, նաեւ` անոր անձնական ուտելիքը եւ այլ պէտքերը:

Սոյն նախաձեռնութիւնը մեծապէս գնահատուեցաւ ընտանիքներուն կողմէ, որոնք շնորհակալական խօսքեր ուղղեցին բաժանմունքի պաշտօնէութեան եւ անոնց միջոցով` Ազգային առաջնորդարանին:ն դեղորայք, նաեւ` անոր անձնական ուտելիքը եւ այլ պէտքերը:

Սոյն նախաձեռնութիւնը մեծապէս գնահատուեցաւ ընտանիքներուն կողմէ, որոնք շնորհակալական խօսքեր ուղղեցին բաժանմունքի պաշտօնէութեան եւ անոնց միջոցով` Ազգային առաջնորդարանին: