Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Ազգային Առաջնորդարան. Հաղորդագրութիւն Թիւ 8

Ընդառաջելով Ազգային առաջնորդարանի կոչին` մեր բարերարները շարունակեցին նիւթապէս եւ բարոյապէս զօրակցիլ լիբանանահայ կարիքաւորներուն` ամբողջացնելով 2000 սնտուկ սննդամթերքի պահանջուած գումարը:

Արդէն իսկ յառաջիկային ընթացք պիտի առնէ երկրորդ փուլը` յաւելեալ 2000 սնտուկ սննդամթերք տրամադրելով կարիքաւորներուն:

Առ այդ, կատարուեցան հետեւեալ նոր նուիրատուութիւնները.

Տէր եւ տիկին Հրայր եւ Միրնա Սարգիսեան                                                 20.000.000 լ. ո.
Ազգային մը                                                                                                               5.000.000 լ. ո.
Տէր եւ տիկին Մհեր Ադամեան                                                                             3.000.000 լ. ո.
Կէօզէօպէօյիւքեան ընտանիք                                                                             3.000.000 լ. ո.
Օրդ. Մարալ Անթոյեան                                                                                          2.000.000 լ. ո.
Տէր եւ տիկին Յակոբ Լուսարարեան                                                                 2.000.000 լ. ո.
Ազգային մը                                                                                                                1.500.000 լ. ո.
Տէր եւ տիկին Կարպիս Շեքերճեան                                                                    1.500.000 լ. ո.
Տէր եւ տիկին Արամ Մալեան                                                                                1.500.000 լ. ո.
Տիկին Հուրի Տէր Սարգիսեան                                                                              1.000.000 լ. ո.
Տէր եւ տիկին Հրայր եւ Թալին Խաչատուրեան                                              1.000.000 լ. ո.
Յակոբեան ընտանիք                                                                                             1.000.000 լ. ո.
Տիար Ճորճ Պուչիքեան                                                                                          1.000.000  լ. ո.
Տէր եւ տիկին Սարգիս Պուտագեան                                                                  1.000.000  լ. ո.
Տիար Վաչէ Տէկիրմէնճեան                                                                                 1.000.000  լ. ո.
Տէր եւ տիկին Ռեմոն եւ Մարիա Տէկիրմէնճեան                                           1.000.000  լ. ո.
Տէր եւ տիկին Սերոբ Գիզիրեան                                                                         1.000.000  լ. ո.
Տիար Կարապետ Պապայիկեան                                                                        1.000.000 լ. ո.
Տիար Փոլ Թորոսեան                                                                                                750.000  լ. ո.
Տէր եւ տիկին Վրէժ Սապունճեան                                                                        500.000  լ. ո.
Ազգային մը Քանատայէն                                                                                       500.000  լ. ո.
Տէր եւ տիկին Կարպիս Պչաքճեան                                                                       500.000 լ. ո.
Տէր եւ տիկին Գառնիկ Սեֆերեան                                                                        500.000  լ. ո.
Ազգային մը                                                                                                                 500.000  լ. ո.
Տէր եւ տիկին Աբգար Առաքելեան                                                                       500.000  լ. ո.
Ազգային մը                                                                                                                500.000  լ. ո.
Տիար Վարդան Գազանճեան                                                                                200.000  լ. ո.
Տիար Յովսէփ Արթինեան                                                                                      150.000  լ. ո.
Տէր եւ տիկին Յակոբ Տէր Ղուկասեան                                                               100.000  լ. ո.
Օրդ. Մարիա Եագուպեան                                                                                     100.000  լ. ո.
Արեւմտեան Ամերիկայի հայոց թեմ                                                                    25.000 ա. տ.
Տէր եւ տիկին Հայկ եւ Սօսի Վարդապետեան                                                   10.000 ա.տ.
Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Սալբի Սիմիթեան                                                       3.000 ա.տ.
Տէր եւ տիկին Վահան Գասարճեան                                                                      2.000 ա. տ.
Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Թալին Գլպաշեան                                                         1.000 ա. տ.
Տիկին Անահիտ Ամրոյեան                                                                                           222 ա. տ.
Տէր եւ տիկին Զաքար եւ Ռոզին Մինասեան                                                           100 ա.տ.
Տէր եւ տիկին Դրօ Արթինեան                                                                                    100 ա. տ.
Տիկին Անի Ասդուրեան                                                                                                  50 ա. տ.

Այս առիթով շնորհակալութիւն կը յայտնենք մեր բարերարներուն,  որոնք դժուարին պայմաններուն մէջ իրենց աջակցութիւնը կը բերեն` մասնակից դառնալով ընկերային-տնտեսական դժուարութիւններու յաղթահարման ճիգերուն:

Լիայոյս ենք, որ այս քաջալերական մթնոլորտը կը շարունակուի, եւ մեր բարերարներուն մասնակցութեամբ երկրորդ փուլի գումարն ալ կ’ապահովուի եւ ծրագիրը կ’իրականանայ: