Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Ազգային Եղիշէ Մանուկեան Քոլեճ. Դրական Կարգապահութեան Վարժանիստ

Ուսուցիչներու վերաորակաւորման ծրագիրներու ծիրէն ներս եւ գործակցութեամբ «Հաուըրտ Գարակէօզեան» հիմնարկի հետ, շաբաթ, 12 յունուարին «Դրական կարգապահութեան» միօրեայ վարժանիստ մը տեղի ունեցաւ Ազգային Եղիշէ Մանուկեան քոլեճին մէջ:

Վարժանիստը ղեկավարեց «Գարակէօզեան» հիմնարկի ընկերային ծառայող Յասմիկ Տօնոյեանը. մասնակցողները եղան վարժարանի բոլոր բաժիններու ուսուցիչները:

 

Աշխատանքները սկսան «Գարակէօզեան» հիմնարկի մասին պատրաստուած համակարգչային ներկայացումով մը, որ լուսարձակի տակ կ՛առնէր հաստատութեան տարբեր բաժանումներուն աշխատանքները:

Յ. Տօնոյեանը առաջին հերթին  «դրական կարգապահութիւն» յղացքին ծանօթացումն ու պատմականը կատարեց, ապա, ան անցաւ գործնական աշխատանքներու: Ամբողջ օրուան ընթացքին մասնակցողները կազմեցին աշխատանքային խմբակներ եւ իւրաքանչիւր նիւթի առնչուղ կիրարկումներ կատարեցին:

Նիւթերուն առանցքը դրական միջոցառումներով կարգապահութիւն հաստատելն էր, ինչպէս նաեւ` աշակերտներուն մօտ ընկերային/յարաբերական կապերու ամուր հիմեր ունենալու հարցեր լուծելու հմտութիւններ ձեռք բերելն էր:

Աշխուժ քննարկումներ կատարուեցան` դասարանը ղեկավարելու, կարգապահութիւն հաստատելու, դժուարութիւններ ունեցող եւ անկարգ նկատուող աշակերտներու հետ վարուելու, նկարագրային դրական գիծեր զարգացնելու,  խստութիւն եւ խստապահանջութիւն  հարցերու մասին:

Վարժանիստը աւարտեցաւ յետմիջօրէի ժամը 4:30-ին: