Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Ազգային Միացեալ Վարժարանի Ը. Դասարանի Աշակերտները Այցելեցին «Ազդակ»

Հինգշաբթի, 14 մարտ 2019-ին, Ազգային միացեալ վարժարանի Ը. դասարանի աշակերտները այցելեցին «Ազդակ»-ի խմբագրատուն` ընկերակցութեամբ իրենց հայոց լեզուի դասատուին` Նազելի Աւագեանի:

Լիբանանեան լուրերու խմբագիր Արշօ Պալեան խմբագրատան մէջ կատարուող զանազան աշխատանքներուն մասին տեղեկութիւններ փոխանցելէ ետք անդրադարձաւ «Ազդակ»-ի տասը էջերու դիմագիծին, խօսեցաւ բովանդակութեան եւ պատրաստութեան հոլովոյթին մասին, ինչպէս նաեւ ներկայացուց «Ազդակ»-ի պաշտօնական կայքը, էփլիքէյշընը եւ թուայնացած 90-ամեայ արխիւը:

Մատնանշուեցան նաեւ օրաթերթին կողքին պարբերական դրութեամբ լոյս տեսնող «Պզտիկ-Մզտիկ» մանկապատանեկան յաւելուածը, ինչպէս նաեւ Նոր տարուան եւ Ապրիլ 24-ին հրատարակուող երկու բացառիկ թիւերն ու այլ յաւելուածները:

Աշակերտները հետաքրքրութեամբ դիտեցին եւ ծանօթացան գրաշարներուն, էջադրողին, վերստուգող սրբագրիչին եւ խմբագրակազմի աշխատանքներուն եւ հմայուեցան «Ազդակ»-ի արխիւներով:

Անոնք իրենց կարգին խմբագրութիւնը հմայեցին իրենց հարցումներով, թերթին քաջածանօթ ըլլալու իրականութեամբ եւ «Ազդակ»-ի նկատմամբ իրենց ցուցաբերած յատուկ հետաքրքրութեամբ: