Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Ազգային Վարժարաններու Կրթական 2020-2021 Տարեշրջանի Առցանց Դասաւանդութիւնները Ընթացք Առին

Երկուշաբթի, 28 սեպտեմբերի առաւօտեան, կրթական 2020-2021 տարեշրջանը առցանց դասաւանդութիւններով ընթացք առաւ Ազգային չորս վարժարաններու` Եղիշէ Մանուկեան քոլեճի, Ազգային միացեալ վարժարանի, Նուպարեան-Խրիմեան վարժարանի (Թրիփոլի) եւ Յառաջ-Գ. Կիւլպէնկեան վարժարանի մէջ (Այնճար):

Դասաւանդութիւններու առաջին փուլի մասնակցեցան միջնակարգի Թ. դասարանը եւ երկրորդականի Ժ.-ԺԲ. դասարանները, յառաջիկայ օրերուն եւ շաբաթներուն միջնակարգի մնացեալ կարգերու, նախակրթարանի, տարրականի եւ մանկապարտէզի դասարաններու աստիճանական մասնակցութեան ծրագիրով:

Նկատի ունենալով «Քորոնա»-ի համաճարակային պայմանները եւ այս իմաստով Լիբանանի կրթութեան նախարարութեան կողմէ ճշդուած համապատասխան օրէնքները, բոլոր դասաւանդութիւնները ցնոր տնօրինութիւն կը կատարուին առցանց, այս նպատակին համար ստեղծուած արհեստագիտական, կրթական եւ մանկավարժական յատուկ ծրագիրներով, որոնք կ’ընդգրկեն հեռավար ուսուցման նորագոյն ձեւեր, աշակերտներու եւ ծնողներու հետ հաղորդակցութեան արդիական միջոցներ եւ կրթական աշխատանքին անհրաժեշտ այլ յարմարութիւններ:

Յայտնենք, որ կրթական տարեշրջանի սեմին, անցնող շաբաթ, Ազգային իշխանութեան նորակազմ Ուսումնական խորհուրդը յատուկ հանդիպումներ ունեցաւ Ազգային չորս վարժարաններու տնօրէնութիւններուն հետ եւ անոնց հետ քննարկեց նոր տարեշրջանի կրթական ծրագիրները հեզասահ եւ արդիւնաւէտ կերպով կատարելու միջոցները: