Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Ազգային վարժարաններու Պրէօվէի ուսուցիչներու հանդիպում

Կազմակերպութեամբ Ազգային Իշխանութեան Ուսումնական Խորհուրդին, Շաբաթ, 22 Մայիս 2021-ին, Ազգային Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Պրէօվէի ուսուցիչներու հանդիպում՝ ճշդելու փորձ-քննութիւններու հարցարաններու պատրաստութեան եղանակները, ինչպէս նաեւ նիշերու բաշխումի եւ սրբագրութեան ընդհանուր սկզբունքները։