Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Առաջնորդ Հայրը Ընդունեց Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի Ազգային Վարժարաններու Խնամակալ Մարմինի Ատենապետը

Լիբանանի հայոց առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս` երեքշաբթի, 10 սեպտեմբեր 2019-ին Ազգային առաջնորդարանին մէջ ընդունեց այցելութիւնը Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի Ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմինի ատենապետ Լիզա Կապուտեանին, որուն հետ քննարկեց մեր Ազգային վարժարաններուն հասարակաց մտահոգութիւններն ու մարտահրաւէրները:

Քննարկման մասնակցեցան` Ազգային վարչութեան ատենապետ Րաֆֆի Սիսլեան, Ուսումնական խորհուրդի Ազգային վարչութեան ներկայացուցիչ Սալբի Սիմիթեան, Ուսումնական խորհուրդի ատենապետ դոկտ. Գեղանի Պողարեան եւ ատենադպիր Շանթ Ստեփան: