Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

ԶԱՏԿԱԿԱՆ ՏՆՕՐՀՆԷՔ

Նկատի ունենալով ներկայ համաճարակի պայմանները, մեր ժողովուրդի զաւակներուն կը յիշեցնենք, որ բոլոր անոնք, որոնք կը փափաքին Զատկական տօնին առիթով տնօրհնէք ունենալ, թող բարեհաճին կապուիլ իրենց ծխատէր Քահանայ Հօր հետ, որպէսզի տնօրհնէքը կատարուի յատուկ ժամադրութեամբ։
Կրօնական Ժողով
Լիբանանի Թեմին