Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Ընտրուած Թաղական Խորհուրդներու Անուանացանկը

Կիրակի, 24 փետրուար 2019-ին, Լիբանանի Հայոց թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ թաղական խորհուրդներու ընտրութիւն կատարուեցաւ:

Քառամեայ շրջանի համար հետեւեալ հայորդիները թաղական ընտրուեցան.-

1.- Ս. Նշան Մայր եկեղեցի, Պէյրութ

1.- Գէորգ Քոփարեան
2.- Օննիկ Մահտէսեան
3.- Նազարէթ Չէքէմեան
4.- Սարգիս Թորոսեան
5.- Ռազմիկ Յովսէփեան
6.- Սեպուհ Հաւաթեան
7.- Մարտիկ Շահինեան
8.- Սմբատ Ղազէլեան
9.- Ճորճ Պալթայեան

2.- Ս. Յակոբ եկեղեցի, Ժեհթաուի

1.- Անդրանիկ Սարգիսեան
2.- Յակոբ Ալլըգեան
3.- Վաչէ Արսլանեան
4.- Յովիկ Սեմերճեան
5.- Արամ Թոգաթլեան
6.- Ժաք Մանուշակեան
7.- Ժորժ Կիւլէսէրեան

3.- Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցի, Հայաշէն

1.- Արտաշէս Գասարճեան
2.- Ռոզէթ Կարպուշեան
3.- Արշակուհի Տէր Խաչատուրեան
4.- Գրիգոր Մխճեան
5.- Իշխան Շահինեան
6.- Սօսի Աշըգեան
7.-Քրիստ Աճէմեան

4.- Ս. Յարութիւն եկեղեցի, Ռըմէյլ

1.- Թորոս Աւետիսեան
2.- Նազարէթ Սէօքիւնեան
3.- Յարութիւն Պասմաճեան
4.- Գէորգ Ասլանեան
5.- Հայկազ Կէօքկէօզեան
6.- Յարութիւն Էօրտէքեան
7.- Լուսին Թապաքեան

5.- Ս. Գէորգ եկեղեցի, Նոր Հաճըն

1.- Հայկազ Օղլուգեան
2.- Աւագ Պարախեան
3.- Վարդան Երէմեան
4.- Խաչիկ Շահինեան
5.- Յակոբ Կէօտէլէքեան
6.- Յարութիւն Գույումճեան
7.- Անդրանիկ Չաւուշեան
8.- Վաչէ Պարախեան
9.- Յարութիւն Շիշմանեան

6.- Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցի, Նոր Մարաշ

1.- Կարօ Աբրահամեան
2.- Յարութ Թէքկէլեան
3.- Սեւակ Ալեէմեզեան
4.- Հրայր Ինճէեան
5.- Գէորգ Շահինեան
6.- Մովսէս Քիրէճեան
7.- Ազգանազ Սաղպազարեան
8.- Յովհաննէս Յովհաննէսեան
9.- Աբօ Կրպոյեան

7.- Սրբոց Վարդանանց եկեղեցի, Նորաշէն

1.- Յովհաննէս Պիլէմճեան
2.- Վարդան Սանթուրեան
3.- Յակոբ Գալայճեան
4.- Յովսէփ Յովսէփեան
5.- Վարուժան Մարտիրոսեան
6.- Սարգիս Պերղուտեան
7.- Յարութիւն Պալապանեան

8.- Ս. Սարգիս եկեղեցի, Նոր Սիս

1.- Յովհաննէս Արթինեան
2.- Վրէժ Յակոբեան
3.- Նուարդ Քէշիշեան
4.- Քրիստ Քէլէշեան
5.- Ներսէս Գալայճեան
6.- Մարտիկ Գարաօղլանեան
7.- Կարօ Պոսնոյեան
8.- Յովհաննէս Պէքէրէճեան
9.- Զաքար Պէքէրէճեան

9.- Ս. Աստուածածին եկեղեցի, Նոր Ատանա

1.- Յակոբ Տօնիկեան
2.- Սարգիս Մարգարեան
3.- Կարապետ Թսփէեան
4.- Յարութ Գույումճեան
5.- Աւետիս Ապուսէֆեան
6.- Սարգիս Աննայեան
7.- Յակոբ Գազէզեան
8.- Լեւոն Կարմիրեան
9.- Յարութ Մխսեան

10.- Ս. Ներսէս Շնորհալի մատուռ, Ռաուտա

1.- Կարապետ Պասմաճեան
2.- Վարդան Մաթոսեան
3.- Սահակ Վարդանեան
4.- Մայք Մելիքեան
5.- Վարդգէս Պետրոսեան
6.- Աւագ Թոփճեան
7.- Նազօ Կիտանեան

11.- Ս. Երրորդութիւն մատուռ, Ֆանար

1.- Մելքի Սարգիսեան
2.- Նազարէթ Հապիպեան
3.- Վազգէն Մուղալեան
4.- Լուսին Թերզեան
5.- Րաֆֆի Նագգաշեան
6.- Սագօ Ճըտրեան
7.- Խաչիկ Էլէյճեան

12.- Ս. Յարութիւն եկեղեցի, Ճիւնի

1.- Յակոբ Մեսրոպեան
2.- Սարօ Թոնդեան
3.- Ժան Կարապետեան
4.- Գէորգ Գազանճեան
5.- Վարուժան Խանճեան
6.- Վարդան Գսաճիքեան
7.- Վիգէն Սապունճեան
8.- Կարպիս Յովակիմեան
9.- Գէորգ Պէրէճիքեան

13.- Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի, Զահլէ
Ս. Աստուածածին Մատուռ, Ռայաք

Ս. Խաչ Մատուռ, Ժալալա

1.- Կէպի Ճիլիքեան
2.- Վարդան Մակարեան
3.- Աւետիս Փանպուգեան
4.- Կարօ Թորգոմեան
5.- Ճորճիկ Անդօ Տեկերմենճեան
6.- Սարգիս Թօփուզեան
7.- Րաֆֆի Յակոբեան

14.- Ս. Պօղոս եկեղեցի, Այնճար

1.- Գրիգոր Քէշիշեան
2.- Սեդրակ Բաբիսեան
3.- Սարգիս Չախչախեան
4.- Մովսէս Ն. Գէորգեան
5.- Գէորգ Ղուկասեան
6.- Սարգիս Շաննաքեան
7.- Սերոբ Գապագեան
8.- Փանոս Սագարեան
9.- Սերժ Քէնտիրճեան

15.- Ս. Հոգեգալուստ եկեղեցի, Թրիփոլի (ներառեալ` Ճիպէյլ)

1.- Պետրոս Կիւլէքճեան
2.- Հրաչ Մոսքոֆեան
3.- Վահէ Հարմանտայեան
4.- Էլի Սրապոնեան
5.- Սահակ Չերքէզեան

Մեր գնահատանքը կը յայտնենք շրջանաւարտ թաղական խորհուրդներուն եւ նորընտիր թաղական խորհուրդներուն կը մաղթենք եկեղեցաշէն եւ ազգօգուտ ծառայութիւն: