Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Հաղորդագրութիւն

Ստանալէ ետք Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ Արամ Ա․ Վեհափառ Հայրապետին վաւերացման պաշտօնագիրը, Հինգշաբթի, 30 Յուլիս 2020-ին, նախագահութեամբ Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ․ Տ․ Շահէ Արք․ Փանոսեանին, նորընտիր Կրօնական ժողովն ու Ազգային վարչութիւնը անջատաբար գումարեցին անդրանիկ նիստերը, որոնց ընթացքին կազմեցին դիւանները հետեւեալ դասաւորումով․-

  • Կրօնական Ժողով

Ատենապետ               Արժ. Տ. Սարգիս Ա. Քհն. Սարգիսեան
Ատենադիր                 Արժ. Տ. Մկրտիչ Ա. Քհն. Քէշիշեան
Խորհրդականներ    Արժ. Տ. Նարեկ Ա. Քհն. Հէճինեան
Արժ. Տ. Սիմէոն Քհն. Կարապետեան
Արժ. Տ. Առաքել Քհն. Տմտըմեան

 

  • Ազգային Վարչութիւն

Ատենապետ              Րա‎ֆֆի Սիսլեան
Փոխ-Ատենապետ   Գառնիկ Մկրտիչեան
Ատենադպիր            Րաֆֆի Կէօվօղլանեան
Խորհրդականներ   Յակոբ Լուսարարեան
Վարդինէ Օհանեան-Գէորգեան
Նազօ Անտէքեան
Արամ Գալենճեան
Շաղիկ Կոկոնեան
Ժագ Տէմիրճեան