Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Հաղորդագրութիւն

Կիրակի, 23 հոկտեմբեր 2022-ին, առաւօտեան ժամը 9:00-էն մինչեւ յետմիջօրէի ժամը 5:00, Լիբանանի Հայոց Թեմի 15 եկեղեցիներու շրջափակերուն մէջ տեղի ունեցաւ ժողովրդային ազատ քուէարկութիւն` ընտրելու համար Ազգային Երեսփոխանական ժողովին համար 36 աշխարհական երեսփոխաններ: Ընտրութիւնները տեղի ունեցան հեզասահ ընթացքով եւ խանդավառ մթնոլորտի մէջ եւ ապահովական ուժերու անմիջական հսկողութեան ներքեւ:
Ստորեւ կու տանք յառաջիկայ քառամեակին համար Ազգային երեսփոխան ընտրուած մեր հայրենակիցներուն անունները.
Ս. Նշան Մայր եկեղեցի
Յակոբ Տէր Ղուկասեան
Ս. Յակոբ եկեղեցի
Ալեք Մուրատեան
Յակոբ Լատոյեան
Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցի
Յակոբ Թերզեան
Ս. Քառասնից Մանկանց եկեղեցի
Սերոբ Օհանեան
Րաֆֆի Պալապանեան
Վրէժ Ճինպաշեան
Վիգէն Աւագեան
Ս. Վարդանանց եկեղեցի
Րաֆֆի Սիսլեան
Ս. Սարգիս եկեղեցի
Սեզար Զարմէնեան
Վարդինէ Օհանեան-Գէորգեան
Ս. Աստուածածին եկեղեցի
Գօգօ Եսայեան
Վաչէ Նաճարեան
Հիլտա Պայրամեան
Վահան Գասարճեան
Կարօ Սալխանեան
Յակոբ Ճղըլեան
Էլի Թաշճեան
Ֆանարի մատուռ
Աւետիս Կիտանեան
Արծիւ Տէր Խաչատուրեան
Ռաուտայի մատուռ
Աւետիս Տաքէսեան
Հրայր Գէորգեան
Ս. Յարութիւն եկեղեցի-Ժունիէ
Սեպուհ Յովնանեան
Պետիկ Սապունճեան
Յակոբ Գ. Հաւաթեան
Յակոբ Բագրատունի
Մարալ Թիւթէլեան-Կիտանեան
Շաղիկ Գանտահարեան-Խիւտավերտեան
Ռոպէր Մինասեան
Սիւզի Մամուլեան-Սեմերճեան
Ս. Յարութիւն եկեղեցի-Ռըմէյլ
Վիգէն Հաննէսեան
Ս. Գէորգ եկեղեցի
Կիրակոս Տօնիկեան
Ս. Պօղոս եկեղեցի-Այնճար
Վիգի Գարագաշեան-Այնթէպեան
Զաքար Քէշիշեան
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի-Զահլէ
Կարպիս Պչաքճեան
Ս. Հոգեգալուստ եկեղեցի-Թրիփոլի
Ֆիլիփ Բարակասեան
Իր կարգին, երեքշաբթի, հոկտեմբեր 25, 2022-ին, Լիբանանի Հայոց Թեմի Հոգեւորականաց համագումարը ընտրեց Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի հետեւեալ 6 եկեղեցական անդամները․-
Արժ. Տ. Սարգիս Ա. Քհն. Սարգիսեան
Արժ. Տ. Միքայէլ Քհն. Տէմիրճեան
Արժ. Տ. Ներսէս Քհն. Պասիլեան
Արժ. Տ. Ղեւոնդ Քհն. Լոշխաճեան
Արժ. Տ. Շնորհք Քհն. Տէր Արթինեան
Արժ. Տ. Նարեկ Քհն. Հէճինեան