Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Հայաստանի Հանրապետութեան Նուիրուած Մաղթանք Եւ Եռագոյն Դրօշի Օրհնութիւն` Լիբանանի Հայոց Թեմի Եկեղեցիներուն Մէջ