Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Հայ Աշակերտ Հովանաւորելու Ծրագիր. 2019-2020 Կրթական Տարեշրջանին Առայժմ Հանգանակուեցաւ 94.000 Ամերիկեան Տոլար

Հայ աշակերտ հովանաւորելու ծրագիրը 2019-2020 տարեշրջանին մեծ թափով վերսկսաւ իր աշխատանքներուն` շնորհիւ բարերարներու մեծաթիւ մասնակցութեան, հակառակ երկրին մէջ տիրող ընկերային-տնտեսական դժուարին պայմաններուն:

Այս ծրագիրը կը միտի նիւթապէս եւ բարոյապէս աջակցիլ ազգային վարժարաններու աշակերտներուն, տնտեսական դժուարութիւններ դիմագրաւող իւրաքանչիւր աշակերտին ապահովելով 250 ամ. տոլարի օժանդակութիւն:

Առ այդ, 2019-2020 կրթական տարեշրջանին առայժմ հանգանակուեցաւ 94.000 ամ. տոլար` 56 անհատներու, հաստատութիւններու եւ կառոյցներու աջակցութեամբ: Յայտնենք, որ նշեալ գումարէն 41.000 ամ. տոլար հաւաքուած է Ամերիկայի Արեւմտեան թեմին մէջ կայացած հաւաքի մը ընթացքին, որուն ներկայ գտնուած էր Լիբանանի հայոց առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս:

Տիար Երջօ Սամուէլեան $30.000
Տոքթ. Շահէ եւ տիկին Լեւոնթի Գազարեան $5.000
Տէր եւ տիկին Կարպիս եւ Մայտա Պեզճեան (Միացեալ Նահանգներ) $5.000
Տիար Վազգէն Էքմեքճեան $3.000
Առաջնորդարան Հայոց Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան Թեմի Ազգային իշխանութիւն $3.000
Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան Թեմի Ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմին $2.500
Տէր եւ տիկին Վազգէն եւ Մարօ Էքմեքճեան (Միացեալ Նահանգներ) $2.500
Տէր եւ տիկին Պետիկ եւ Մարօ Ֆերմանեան (Միացեալ Նահանգներ) $2.500
Տոքթ. եւ տիկին Վիգէն եւ Նորա  Յովսէփեան (Միացեալ Նահանգներ) $2.000
Տէր եւ տիկին Արտակ եւ Իզապելլա Տէօվլեթեան (Միացեալ Նահանգներ) $2.000
Տէր եւ տիկին Արա եւ Ալին Չաղլասեան (Միացեալ Նահանգներ) $2.000
Ուրֆայի հայրենակցական միութիւն (Միացեալ Նահանգներ) $2.000
Տոքթ. եւ տիկին Գալուստ եւ Անի Յակոբեան (Միացեալ Նահանգներ) $1.000
Տէր եւ տիկին Ալեք եւ Ալենուշ Պաղտասարեան (Միացեալ Նահանգներ) $1.000
Տէր եւ տիկին Վահէ եւ Յասմիկ Յովակիմեան (Միացեալ Նահանգներ) $1.000
Ս. Խաչ եկեղեցի (Միացեալ Նահանգներ) $1.000
Տէր եւ տիկին Սեպուհ եւ Անի Գէմանճեան (Միացեալ Նահանգներ) $1.000
Տէր եւ տիկին Վաչէ եւ Նաթալի Շատարեւեան (Միացեալ Նահանգներ) $1.000
Տէր եւ տիկին Վարանդ եւ Հուրի Մելքոնեան (Միացեալ Նահանգներ) $1.000
Ազգային մը $1.000
Ազգային մը $1.000
Ազգային մը $1.000
Ազգային մը $1.000
Ազգային մը $1.000
Տէր եւ տիկին Մհեր եւ Սաթիկ Տէր Օհաննէսեան $1.000
Տէր եւ տիկին Կարօ եւ Մարալ Ղազարեան $1.000
Տիար Գօգօ Թոփալեան $1.000
Տիար Տիրան Եղբայրեան $1.000
Տէր եւ տիկին Րաֆֆի Սիսլեան $1.000
Տէր եւ տիկին Գառնիկ Սէֆէրեան $1.000
Ներսէս քհնյ. Մանուկեան $1.000
Տէր եւ տիկին Սերոբ Գիզիրեան $1.000
Դոկտ. Աստղիկ Գասարճեան $1.000
«Արտաշէս եւ Լուսին Տէր Խաչատուրեան» կրթական ֆոնտ $750
Տէր եւ տիկին Մարք եւ Մարկրեթ Շիրին (Միացեալ Նահանգներ) $750
Ազգային մը (Քանատա) $500
Տէր եւ տիկին Պերճ եւ Արփի Աբգարեան (Միացեալ Նահանգներ) $500
Տէր եւ տիկին Յովսէփ եւ Էլօ Պոյաճեան (Միացեալ Նահանգներ) $500
Սրբոց Նահատակաց եկեղեցի (Միացեալ Նահանգներ) $500
Վազգէն քհնյ. եւ երէցկին Ադամճեան (Միացեալ Նահանգներ) $500
Տէր եւ տիկին Անդրանիկ եւ Սօսի Գասպարեան (Միացեալ Նահանգներ) $500
Տէր եւ տիկին Աւօ եւ Միշել Քէշիշեան (Միացեալ Նահանգներ) $500
Տէր եւ տիկին Կարօ եւ Վիգի Քիւրքճեան (Միացեալ Նահանգներ) $500
Տէր եւ տիկին Բեկլար եւ Վերա Փիլաւճեան (Միացեալ Նահանգներ) $500
Տէր եւ տիկին Խաչիկ եւ Մարիամ Երէցեան (Միացեալ Նահանգներ) $500
Տիար Արա Հրեշտակեան $500
Տոքթ. եւ տիկին Նաւասարդ եւ Մարալ Գազազեան (Միացեալ Նահանգներ) $500
Տէր եւ տիկին Փոլ Թորոսեան $500
Տէր եւ տիկին Պաղտիկ եւ Սինթիա Էքմեքճեան (Միացեալ Նահանգներ) $500
Տէր եւ տիկին Յակոբ Աբրահամեան $250
Տէր եւ տիկին Աբգար եւ Սիլվի Աքիլեան $250
Տէր եւ տիկին Վահէ եւ Լենա Պոզոյեան (Միացեալ Նահանգներ) $250
Տէր եւ տիկին Ժիրայր եւ Աուրա Գիլաճեան (Միացեալ Նահանգներ) $ 250
Տէր եւ տիկին Մհեր եւ Սօսի Դաւիթեան (Միացեալ Նահանգներ) $250
Տէր եւ տիկին Վահան եւ Միրա Պզտիկեան (Միացեալ Նահանգներ) $250
Տէր եւ տիկին Պիլ եւ Քրիսթին Սահաթճեան (Միացեալ Նահանգներ) $250
Տիար Արա Իսահակեան $250
Տիար Աքսել Իսահակեան $250
Տիկին Ռիթա Իսահակեան $ 250
Տիար Համբիկ Մսըրլեան  $250
Տէր եւ տիկին Սահակ Ֆիլիփ $250

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ