Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Հայ աշակերտ հովանաւորելու ծրագիր

Հայ աշակերտ հովանաւորելու ծրագիրը անցնող տարեշրջանին մեծ թափով վերսկսաւ իր աշխատանքներուն` շնորհիւ բարերարներու մեծաթիւ եւ մեծագումար մասնակցութեան, հակառակ երկրին մէջ տիրող ընկերային-տնտեսական դժուարին պայմաններուն:

Այս ծրագիրը կը միտի նիւթապէս եւ բարոյապէս աջակցիլ ազգային վարժարաններու աշակերտներուն` տնտեսական դժուարութիւններ դիմագրաւող իւրաքանչիւր աշակերտի ապահովելով 250 ամ. տոլարի օժանդակութիւն:

Առ այդ, 2018-2019 կրթական տարեշրջանին հանգանակուեցաւ 131.250 ամ. տոլար 124 անհատներու, հաստատութիւններու եւ կառոյցներու աջակցութեամբ:

1. Տիար Երջօ Սամուէլեան, $25,000
2. Գասարճեան Ֆոնտ, $6,500
3. Տոքթ. Շահէ եւ Տիկին Լեւոնթի Գազարեան $5,000
4. Տէր եւ Տիկին Նշան Պապիկեան, $5,000
5. Մարաշի Հայրենակցական միութիւն, $3,000
6. ԱՖԷՏ, $3,000
7. Տիկին Ալիս Օհանեան, $2,500
8. Տէր եւ Տիկին Հրայր Տանձիկեան, $2,500
9. Տէր եւ Տիկին Կարպիս Շէքէրճեան, $2,500
10. Տէր եւ Տիկին Ժիրայր Թիւֆէնքճեան, $2,500
11. Տիար Բիւզանդ Գէորգեան, $2,500
12. Տէր եւ Տիկին Ալեքօ Պէզիքեան (Զուիցերիա), $2,500
13. Տիարք Յակոբ եւ Սարգիս Լուսարարեան, $2,000
14. Օրդ. Լարա Խըտրլարեան, $1,750
15. Տէր եւ Տիկին Վահան եւ Թամար Գասարճեան, $1,750
16. Օրդ. Ճասմին Պուսոն, $1,500
17. Տէր եւ Տիկին Զարեհ Խըտրլարեան, $1,500
18. Տէր եւ Տիկին Արամ Պոսնոյեան, $1,500
19. Տէր եւ Տիկին Արթիւր Նազարեան, $1,250
20. Սրբոց Վարդանանց եկեղեցի, $1,250
21. Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի (ԱՄՆ), $1,000
22. Տէր եւ Տիկին Րաֆֆի Սիսլեան, $1,000
23. Տէր եւ Տիկին Վիգէն Գասապեան, $1,000
24. Տիար Վաչէ Տէկիրմէնճեան, $1,000
25. Տէր եւ Տիկին Վաչէ Կէօզիւպէօյիւքեան, $1,000
26. Տէր եւ Տիկին Սուրէն եւ Սոնիա Սարգիսեան, $1,000
27. Տէր եւ Տիկին Սերոբ Գիզիրեան, $1,000
28. Տէր եւ Տիկին Պետրոս Սապունճեան, $1,000
29. Տիար Պետրոս Նաճարեան, $1,000
30. Տէր եւ Տիկին Յովիկ Կէօզիւպէօյիւքեան, $1,000
31. Տէր եւ Տիկին Յակոբ Տէմիրճեան $1,000
32. Տիար Յակոբ Չիլինկիրեան, $1,000
33. Տէր եւ Տիկին Յակոբ Բագրատունի, $1,000
34. Տէր եւ Տիկին Կարէն Աբրահամեան, $1,000
35. Տէր եւ Տիկին Դրօ Մանտալեան, $1,000
36. Տէր եւ Տիկին Գառնիկ եւ Սիրուն Սեֆերեան, $1,000
37. Տիար Բիւզանդ Գըլընճեան (Գանատա), $1,000
38. Տէր եւ Տիկին Արմէն Ասֆահանի, $1,000
39. Տէր եւ Տիկին Արամ Մալեան. $1,000
40. Տէր եւ Տիկին Ալէքսանտր Մաթոսեան, $1,000
41. Տէր եւ Տիկին Աբրահամ Տէտէեան, $1,000
42. Տէր եւ Տիկին Յակոբ եւ Թալին Գըլպաշեան, $1,000
43. Տէր եւ Տիկին Լիւսի եւ Կարպիս Թիւթիւնճեան, $1,000
44. Տէր եւ Տիկին Ժագ եւ Լուսինէ Ադամեան, $1,000
45. Cedrus Bank, $1,000
46. CreditBank, $1,000
47. Պուրճ Համուտի քաղաքապետարան, $1,000
48. Կեսարիոյ Հայրենակցական միութիւն, $1,000
49. Դոկտ. եւ Տիկին Գրիգորիս եւ Գեղուհի Պողարեան, $1,000
50. Տէր Խաչատուրեան ընտանիք, $750
51. Տոքթ. եւ Տիկին Սէմ Րագուպեան, $500
52. Տնտեսական Խորհուրդ, $500
53. Տոքթ. Աստղիկ Գասարճեան, $500
54. Տէր եւ Տիկին Րաֆֆի Վարդանեան, $500
55. Տիար Րաֆֆի Աղասարգիսեան, $500
56. Տէր եւ Տիկին Սերժ Աշճեան, $500
57. Տիար Շահէ Խաչատուրեան, $500
58. Տիար Յարութիւն Սիմիթեան, $500
59. Տիար Յակոբ Սիմոնեան, $500
60. Տէր եւ Տիկին Յակոբ Լատոյեան, $500
61. Տէր եւ Տիկին Միհրան Սեֆերեան, $500
62. Տէր եւ Տիկին Ճորճ Վարդանեան, $500
63. Տէր եւ Տիկին Զոհրապ Պոսնոյեան, $500
64. Տէր եւ Տիկին Եղիա Աննայեան, $500
65. Տիար Գէորգ Սալիպեան, $500
66. Տէր եւ Տիկին Գէորգ Շամլեան, $500
67. Տէր եւ Տիկին Աւետիս եւ Անի Կիտանեան, $500
68. Տիար Արա Հրեշտակեան, $500
69. Տէր եւ Տիկին Արա Գալֆայեան (ԱՄՆ), $500
70. Տէր եւ Տիկին Արծիւ Տէր Խաչատուրեան, $500
71. Տէր եւ Տիկին Րաֆֆի եւ Սիւզի Սէմէրճեան, $500
72. Տէր եւ Տիկին Սագօ եւ Սալբի Սիմիթեան, $500
73. Տէր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Արշօ Զարիֆեան
74. (Գանատա), $500
75. Տոքթ. եւ Տիկին Ժիրայր Ապաճեան, $500
76. Տէր եւ Տիկին Ժանօ եւ Մարի Ռոզ Շըխրտըմեան, $500
77. Տէր եւ Տիկին Աբգար եւ Սիլվի Առաքելեան, $500
78. Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, $500
79. Ուրֆայի Հայրենակցական միութիւն, $500
80. ՄԵՆԶԱ, $500
81. Գարակէօզեան Հիմնարկ, $500
82. Առաքելեան Ընտանիք, $500
83. Տէր եւ Տիկին Տաճատ եւ Վիքի Այնթապլեան, $500
84. Տէր եւ Տիկին Յակոբ եւ Սարին Այնթապլեան, $500
85. Տիկին Ռիթա Իսահակեան, $250
86. Տիկին Հուրի Տէր Սարգիսեան, $250
87. Տիկին Հերմին Նեյրօ, $250
88. Տիկին Զարուհի Ստեփանեան, $250
89. Տիկին Սիրան Օգնայեան, $250
90. Տիար Փասքալ Ապունայեան, $250
91. Տէր եւ Տիկին Սարօ Տաւոյեան, $250
92. Տէր եւ Տիկին Սարօ Բագլաեան, $250
93. Տէր եւ Տիկին Սահակ Ֆիլիփ, $250
94. Տէր եւ Տիկին Յովհաննէս Արսլանեան, $250
95. Տէր եւ Տիկին Յովիկ Պիլէմճեան, $250
96. Տէր եւ Տիկին Յակոբ Ճղլեան, $250
97. Տիար Յակոբ Դաւիթ Ատանալեան, $250
98. Տէր եւ Տիկին Յակոբ Աբրահամեան, $250
99. Տէր եւ Տիկին Մարտիկ Պօղոսեան, $250
100. Տէր եւ Տիկին Ճորճ Թիւֆէնքճեան, $250
101. Տէր եւ Տիկին Հրայր Գէորգեան, $250
102. Տէր եւ Տիկին Համբիկ Մըսրլեան, $250
103. Տէր եւ Տիկին Կիրակոս Գույումճեան (Քուէյթ), $250
104. Տէր եւ Տիկին Կարապետ Կարապետեան, $250
105. Տիար Էլի Իշխանեան, $250
106. Տէր եւ Տիկին Գօգօ Միթիլեան, $250
107. Տէր եւ Տիկին Գօգօ Արսլանեան, $250
108. Տիար Արամ Շալվարճեան, $250
109. Տէր եւ Տիկին Արամ Գալընճեան, $250
110. Տէր եւ Տիկին Արա Իսահակեան, $250
111. Տէր եւ Տիկին Ապուտ Պօղոս, $250
112. Տէր եւ Տիկին Անդօ Տէմիրճեան, $250
113. Տիար Աքսել Իսահակեան, $250
114. Տէր եւ Տիկին Միշէլ եւ Պէդի Բազումեան, $250
115. Bank Audi, $250
116. SGBL Bank, $250
117. Bank BSL, $250
118. Մի ոմն, $250
119. Տէր եւ Տիկին Օննիկ Պապիկեան, $250
120. Տիար Ժան Պետրոսեան, $250
121. Օրդ. Կարինէ Պարսումեան, $250
122. Տէր եւ Տիկին Բենեամին եւ Վերա Պչաքճեան, $250
123. Bank Egypt and Lebanon, $250
124. Տոքթ. եւ Տիկին Աւետիս Տագէսեան, $250

Այս առիթով շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլոր անոնց, որոնք մասնակից դարձան այս ծրագիրի յաջողութեան: