Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

«Մհեր Ջուլհաճեան» Աշակերտական Շարադրական Մրցանք. Հաղորդագրութիւն

Լիբանանահայ նահատակ ազատամարտիկ Մհեր Ջուլհաճեանի յիշատակին նուիրուած միջնակարգ եւ երկրորդական վարժարաններու աշակերտական շարադրական մրցանքը տեղի ունեցաւ շաբաթ, 17 փետրուար 2018-ին, Ազգային միացեալ վարժարանին մէջ:

Նահատակ ազատամարտիկի ընտանեկան պարագաներուն եւ Ազգային իշխանութեան Ուսումնական խորհուրդի միացեալ ճիգերով հաստատուած միջդպրոցական «Մհեր Ջուլհաճեան» շարադրական մրցանքը այս տարի եւս արժանացաւ լիբանանահայ վարժարաններու տնօրէններուն բարձր գնահատանքին:

Ստորեւ կը ներկայացնենք մրցանակաւոր աշակերտներուն անունները.

ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ
Ա. մրցանակ
ՍԻԼՎԻ ԹԱԹՈՅԵԱՆ, Ազգային միացեալ վարժարան

Բ. մրցանակ
ԴՈՒԻՆ ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, Ազգային Յառաջ Գ.-Կիւլպէնկեան վարժարան

Գ. մրցանակ
ԷՏՈՒԱՐ ԹԱՇՃԵԱՆ, Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան ճեմարան

ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ
Ա. մրցանակ
ՃՈՐՃ ՍՐԿ. ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ, Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան դպրեվանք

Բ. մրցանակ
ԿԱԼԻ ԱՒԱԳԵԱՆ, Ազգային  Եղիշէ Մանուկեան քոլեճ

Գ. մրցանակ
ՇԱՀԷ ՍՐԿ. ԵԱԳՈՒՊԵԱՆ, Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան դպրեվանք