Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Ս․ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՆՕՐՀՆԷՔ

Նկատի ունենալով ներկայ համաճարակի պայմանները, կու գանք մեր ժողովուրդի զաւակներուն յիշեցնելու, որ բոլոր անոնք, որոնք կը փափաքին Ս․ Ծննդեան տնօրհնէք ունենալ, թող բարեհաճին կապուիլ իրենց ծխատէր Քահանայ Հօր հետ, որպէսզի տնօրհնէքը կատարուի յատուկ ժամադրութեամբ։
Կրօնական Ժողով
Լիբանանի Թեմի