Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Վարդավառի Տօնի Նշում Եւ Դպիրներու Ձեռնադրութիւն Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ Մէջ

Կիրակի, 24 յուլիսին, Վարդավառի տօնին առիթով, Լիբանանի հայոց թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ սրբալոյս նոր միւռոնը հանդիսաւորապէս ընծայուեցաւ ս. խորան, եւ կատարուեցաւ ջրօրհնէք: Արդարեւ, նախագահութեամբ Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահէ Արք. Փանոսեանի, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ եւս մատուցուեցաւ հանդիսաւոր ս. եւ անմահ պատարագ:

Պատարագի ընթացքին կատարուեցաւ դպիր-դպրուհիներու եւ կիսասարկաւագներու ձեռնադրութեան կարգ: Դպրութեան կարգ ստացան` Ծերոն Մահտեսեան, Հրակ Մամիկոնեան, Հայկանա Մուրատեան, Անայիս Նանէճեան-Կեկիկեան, Ցօղեր Չուալերթանեան, Հերմին Գազանճեան, Աննա Գազանճեան, Շողակ Մակոլեան, Վարդի Չայլեան, իսկ կիսասարկաւագ ձեռնադրուեցան` Հրակ Մամիկոնեան, Րաֆֆի Քէշիշեան, Յակոբ Ապրումեան:

Իր քարոզին մէջ Սրբազան Հայրը անդրադառնալով Վարդավառի տօնին` բացատրեց, որ այս տօնը հայ ժողովուրդի նախաքրիստոնէական շրջանէն մեզի հասած գեղեցիկ յիշատակ մըն է, զոր մեր եկեղեցին մասնաւոր դիտաւորութեամբ  միացուցած է Քրիստոսի Այլակերպութեան տօնին հետ, որպէսզի մենք անդրադառնանք, որ մեր ազգային-եկեղեցական փորձառութեան մէջ կան առիթներ, որոնք եթէ յիշատակուին բարեպաշտութեան շունչով, նոր պայծառութիւն կը բերեն մեր կեանքին: Սրբազան Հայրը պատմական ակնարկ մը նետեց Այլակերպութեան տօնին, որ յիշատակն է Թափօր լերան վրայ Յիսուսի ունեցած աղօթքի գերագոյն այն պատահարին, ուր Յիսուս իր երեք աշակերտներուն դիմաց պայծառակերպուեցաւ եւ աղօթքի պահուն Յիսուսի դէմքը ողողուեցաւ լոյսի ճառագայթներով, եւ հագուստները ձիւնի սպիտակութեան փայլք ստացան, եւ լուսաւոր ամպի մը մէջէն նաեւ լսուեցաւ Աստուծոյ ձայնը, որ կ՛ըսէր. «Այս է իմ սիրելի Որդիս… անոր մտիկ ըրէք»:

Առաջնորդ Սրբազանը նկատել տուաւ, որ մարդիկ միշտ կը ցանկան մտքի ու հոգիի լոյս ունենալ, որպէսզի անով ոչ միայն գեղեցիկը տեսնեն, այլեւ այս աշխարհի հարցերն ու խնդիրները լուծեն, աւելցնելով, որ ներկայիս դժուար է այդ լոյսը ստանալ եւ գեղեցկութիւն ու ուրախութիւն գտնել աշխարհի մը մէջ, որ կ՛ապրի գիտակցութեան տագնապ: Սրբազան Հայրը հարց տուաւ, թէ մեր դարաշրջանը ինչպէ՞ս կրնայ մեր միտքն ու հոգին ուղղել դէպի Աստուած, երբ մեր շուրջ ամէն բան կը չափուի ու կ՛ըմբռնուի նիւթով, եւ երբ բոլորս ալ  սարսափելիօրէն կը թերանանք մեր քրիստոնէական պարտականութիւններուն մէջ ու ամէն քայլափոխի կը մեղանչենք, հետեւաբար ինչպէ՞ս կրնանք Աստուծոյ գոյութիւնը զգալ եւ պայծառատես հաւատքով նաեւ աշխարհի հարցերը ընկալել:

«Այլակերպութեան տօնը մեզի կը յիշեցնէ, որ աշխարհը միշտ ալ պէտք ունի երկնային օժանդակութեան, նաեւ մեզի կը յիշեցնէ, որ  հակառակ իր բոլոր շեղումներուն այս աշխարհը հայելին է անտեսանելի այն աշխարհին, որ Թափօր լերան վրայ Յիսուսի լուսաւոր կերպարին ընդմէջէն րոպէի մը համար յայտնապէս երեւեցաւ նաեւ առաքեալներուն,  որոնք կը դիտէին աղօթքի մէջ վերացած իրենց վարդապետը եւ ականատեսը կ՛ըլլային աստուածային շնորհքի այն զօրութեան, որ կրնայ լուսաւորել ու պայծառացնել ամէն բան»,  հաստատեց Առաջնորդ Սրբազանը` աւելցնելով, որ քրիստոնեային հաւատքի ուղեւորութիւնը կը սկսի աղօթքով, որ Աստուծոյ հետ զրոյց է, նաեւ մեզի տրուած շնորհք է, որպէսզի մենք կարենանք Աստուծմով  պայծառանալ ու դառնալ նոր մարդ, որ նախասահմանուած է հասնելու այն բարձունքին ու փառքին, ուրկէ Աստուած մարդուն հետ ըլլալու համար, իբրեւ լոյս, Երկինքէն երկիր իջաւ:

Անդրադառնալով Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ սպասաւորութեան գործին մասնակից պատանիներու ու պարմանուհիներու կատարուած ձեռնադրութեան` Սրբազան Հայրը նկատել տուաւ, որ մեր եկեղեցական ու համայնական կեանքէն ներս,  օր ըստ օրէ կը նօսրանայ  թիւը անոնց, որոնք թաղականութեանց, Տիկնանցի, դպրաց դասի եւ ազգային այլ մարմիններու ու կառոյցներու ճամբով պարտէին իրենց լաւագոյնը ընծայել Աստուծոյ եւ ազգի ծառայութեան սրբազան գործին, աւելցնելով, որ մեր նոր սերունդը բացակայ է մեր կեանքէն, եւ այդ բոլորին համար առհասարակ մենք կը մեղադրենք մեզմէ դուրս ամէն բան` մոռնալով, որ մեր զաւակները կը հետեւին մեր օրինակին եւ կ՛իւրացնեն այն արժէքներն ու ապրումները, որոնցմով մենք կը պահենք մեր տուներն ու ընտանիքները:

«Ձեռնադրութեան նուիրական այս առիթը պէտք է մեզ մղէ հարց տալու, թէ այսօր ի՞նչ տեսակ օրինակ եւ արժէքներ կը փոխանցենք մեր զաւակներուն, որպէսզի անոնք ալ իրենց ստացածով զօրանան եւ ծառայութեամբ ալ մեր համայնական կեանքը ամրացնեն: Այլակերպութեան տօնը մեզի կը յուշէ, որ իբրեւ ծնողներ եւ հաւաքականութիւն` պէտք է աչալուրջ ըլլանք եւ ըլլանք զգաստ մասնաւորաբար մեր զաւակներուն դիմաց, որպէսզի անոնք մեր օրինակին մէջ տեսնեն ընտիրը, ճշգրիտն ու ճշմարիտը եւ մեր քայլերուն հետեւելով` աճին եւ զարգանան քրիստոնէական առաքինութիւններով եւ իրենց ծառայութեամբ պատուեն զԱստուած ու մեր եկեղեցին: Պէտք է աչալուրջ ըլլանք, որպէսզի  արժէքներէ չպարպուի հայ տունը, եւ բարոյական անկում չտեսնէ մեր ժողովուրդը», հաստատեց սրբազան հայրը եւ խօսքը ուղղելով նորօծ դպիրներուն եւ կիսասարկաւագներուն` շնորհաւորեց զանոնք` մաղթելով, որ իրենց ծառայութեամբ աւելի պայծառութեամբ ճանչնան Աստուծոյ կամքը եւ իրենց մէջ առաւել եւս աճեցնեն Հայ եկեղեցւոյ հանդէպ իրենց ունեցած սէրն ու նուիրումը:

Ս. պատարագի աւարտին հանդիսաւորապէս խորան ընծայաբերուեցաւ նոր օրհնուած սրբալոյս միւռոնը եւ կատարուեցաւ ջրօրհնէք: