Թեմի Քաղաքական Ժողովի Ընկերային Յանձնախումբի նպատակն է վերամշակել եւ հսկել Առաջնորդարանի Ընկերային ծառայութեան գրասենեակին գործունէութիւնը, ճշդել արժեւորման եղանակներ եւ գտնել համապատասխան միջոցներ՝ ընդարձակելու եւ զարգացնելու ծառայութիւններուն ծիրը։

2020-2022 երկամեայ տարեշրջանի համար նորընտիր Ընկերային յանձնախումբի անդամներն են՝ Տոքթ. Յակոբ Մէլէքեան (ատենապետ), Մեթր Թալին Սահակեան-Դարբինեան, Յասմիկ Նանէճեան-Պզտիկեան, Բալիկ Խտըրլարեան եւ Կարինէ Պալեան:

2023-2025 երկամեայ տարեշրջանի համար նորընտիր Ընկերային յանձնախումբի անդամներն են՝ Վանան Մանճիկեան-Գաբրիէլեան (ատենապետ), տոքթ. Մհեր Մելքիսէթեան, Մեթր Թալին Սահակեան-Դարբինեան, Կարինէ Պալեան-Նալպանտեան, Հուրի Ճինպաշեան եւ Լեւոն Նաճարեան:

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net