Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Լիբանանի Ազգային Առաջնորդարանի Տարեկան Փոքր Հիմնադրամներ

Ազգային առաջնորդարանի ծաւալած ծրագիրները տարեկան դրութեամբ նիւթապէս հովանաւորելու կարելիութիւն ընծայելու համար, հաստատուեցաւ «ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓՈՔՐ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐ» ծրագիրը, որուն միջոցով տարեկան նուազագոյնը $1.000 ամերիկեան տոլարի գումարով հայորդիներ կը մասնակցին Լիբանանի Հայոց թեմի բազմերես առաքելութեան:

Այս ծրագիրը կ՛ընդգրկէ հետեւեալ վեց մարզերը.

Ա.- Ներկայ եւ ապագայ հոգեւոր սպասաւորներու վերապատրաստութեան եւ կազմաւորման հիմնադրամ
Բ.- Մանկապատանեկան արտադպրոցական դաստիարակչական հիմնադրամ
Գ.- Եկեղեցիներու բարեզարդման հիմնադրամ
Դ.- Հրատարակչական հիմնադրամ
Ե.- Ընկերային ծառայութեան հիմնադրամ
Զ.- Երիտասարդներու` առաջնորդին հետ շաբաթական հանդիպման հիմնադրամ

Առաքեալին բառերով կը մաղթենք մեր առաքելութեան զօրակցողներուն. «Թող խաղաղութեան Աստուածը ձեզի կարողութիւն տայ` ամէն տեսակ բարեգործութեամբ իր կամքը կատարելու» (Եբր 13.20):

Այս գծով յաւելեալ լուսաբանութեան եւ մասնակցութեան համար հաճեցէք հեռախօսել 70-258301 թիւին կամ գրել [email protected] ե-նամակին:

Իւրաքանչիւր տարուան աւարտին, նուիրատուն նամակով եւ հաշուական տախտակով տեղեակ պիտի պահուի իր տրամադրած գումարին գործածութեան մանրամասնութեանց մասին: