Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ հիմնաքարը տեղադրուեցաւ 1930-ին։ Շինարարական աշխատանքները սկսան 1931-ին, հսկողութեամբ ճարտարապետ Մարտիրոս Ալթունեանին, որ սիրայօժար նաեւ պատրաստեց եկեղեցւոյ յատակագիծը։  14 Հոկտեմբեր 1934-ին աւարտեցաւ շինութիւնը եւ եկեղեցւոյ օծումը կատարուեցաւ 28 Հոկտեմբեր 1934-ին, ձեռամբ Տ․ Շահէ Եպս․ Գասպարեանի։ Եկեղեցին անուանեցաւ Ս․ Յարութիւն, ի յիշատակ եկեղեցւոյ եւ շրջանի բարերար Նեւրիկ Քէհէեանի վաղամեռիկ զաւակին՝ Յարութիւնին։ Քէհէեան Մար Մըխայէլ թաղին մէջ քանի մը հազար քառ․ քլմ․ տարածութիւն նուիրած է հայութեան։

1974-ին վերանորոգուեցաւ խորանը։ 1993-ին, բարերութեամբ Կարապետ Տէր Ստեփանին,  նորոգուեցաւ եկեղեցւոյ Մկրտարանը որ 2013-ին դարձեալ նորոգուեցաւ նուիրատուութեամբ Տէր եւ Տիկին Գօգօ եւ Ռիթա Տէր Ստեփանեանին։ 2014-ին, եկեղեցւոյ խորանի առաստաղին որմնանկարիչ Լուսինէ Գաբրիէլեանի ճիգերով գծագրուեցաւ «Աղաւնի»-ին պատկերը, որ խորհրդանիշն է Ս․ Հոգիին։

Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւներն են՝

  • Տ. Արսէն Քհնյ. Յովհաննէսեան, 1934-1938
  • Տ. Վարդան Քհնյ․ Վարդերեսեան, 1938-1945
  • Տ․ Յովհաննէս Քհնյ․ Թովմասեան, 1946-1949
  • Տ․ Մեսրոպ Քհնյ․ Պագամճեան, 1949-1951
  • Տ. Պսակ Քհնյ. Էթարեան, 1951-1978
  • Տ. Օշական Քհնյ. Աշըքեան, 1978-2010
  • Տ․ Ղեւոնդ Քհնյ․ Լօշխաճեան, 2012-էն մինչեւ այսօր։

Ս․ Յարութիւն Եկեղեցւոյ այժմու Թաղական խորհուրդի անդամներն են՝ Թորոս Աւետիսեան (ատենապետ), Նազարէթ Սէօքիւնեան, Գէորգ Արսլանեան, Լուսին Թապաքեան, Հայկազ Կէօքկէօզեան եւ Յարութ Պասմաճեան:

12 Մարտ 2023-ին, տեղի ունեցաւ Թաղական խորհուրդի ընտրութիւն: Նորընտիր Թաղական խորհուրդի անդամներն են՝ Թորոս Աւետիսեան (ատենապետ), Սիլվա Յակոբեան, Նազարէթ Սէօքիւնեան, Գէորգ Ասլանեան, Հայկազ Կէօքկէօզեան, Յարութիւն Պասմաճեան եւ Սեւակ Կիւվլէքճեան:

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net