Ռուատայի Ս. Ներսէս Շնորհալի Մատրան հոգեւոր հովիւներն են.

  • Տ. Սեւակ Քհնյ․ Վասիլեան
  • Տ. Առաքել Քհնյ․ Տմտըմեան
  • Տ. Յակոբ Քհնյ. Պզտիկեան (Այժմու Հոգեւոր հովիւ):

Ռուատայի Ս. Ներսէս Շնորհալի Մատրան այժմու Թաղական խորհուրդի անդամներն են՝ Կարապետ Պասմաճեան (ատենապետ), Մկրտիչ Մելիքեան, Նազօ Կիտանեան, Աւագ Թոփճեան, Սահակ Վարդանեան եւ Վարդգէս Պետրոսեան։

12 Մարտ 2023-ին, տեղի ունեցաւ Թաղական խորհուրդի ընտրութիւն: Նորընտիր Թաղական խորհուրդի անդամներն են՝ Կարապետ Պասմաճեան (ատենապետ), Մկրտիչ Մելիքեան,  Աւագ Թոփճեան, Մակի Տէրվիշեան եւ Մարօ Թլըսըմեան:

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net