Սուրէն Խանամիրեան Ազգային քոլէԵ- Միհրան Գարակէօզեան նախակրթարանը բնականոն շարունակութիւնն է Ս. Նշան վարժարանին, որ հիմնուեցաւ 1902-ին, Ս. Նշան եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ։

Ժամանակի ընթացքին, երբ կարիքները բազմացան, անհրաժեշտ նկատուեցաւ ընդարձակել վարժարանը եւ նոր բաժիններ հաստատել։ 1950-ական թուականներու սկիզբը Ս. Նշան վարժարանը արդէն իսկ նկատուեցաւ ամբողջական նախակրթարան, իսկ 1953-54 տարեշրջանին Ս. Նշան դարձաւ ամբողջական միջնակարգ վարժարան։

Ս. Նշանի շրջանաւարտներէն Սուրէն Խանամիրեանի նուիրատուութեամբ, 12 Մայիս 1963-ին, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Խորէն Ա. Կաթողիկոսի, տեղի ունեցաւ Սուրէն Խանամիրեան քոլեճի հիմնարկէքի արարողութիւնը։ 11 Հոկտեմբեր 1964-ին, պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ Սուրէն Խանամիրեան Ազգային քոլեճին՝ բարերարին անուամբ։

Աշակերտութեան թիւի աճը պարտաւորեցուց, որ քոլեճի պատասխանատուները անմիջապէս լծուին դպրոցական շէնքի ընդարձակման աշխատանքին։ 1975-ին, արդէն իսկ աւարտեցաւ դպրոցի չորս յարկանի նոր բաժինը՝ յարմարաւէտ պայմաններով։

Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով, մեծապէս վնասուցաւ Խանամիրեան քոլեճը ու անկարելի դարձաւ շարունակել դասաւանդութիւնները՝ պատերազմի այդ գօտիին մէջ։ Շուրջ 8 տարի կեցութիւն հաստատելէ ետք զանազան հաստատութիւններու մէջ, 1983-ին, քոլէճը փոխադրուեցաւ Ֆանար, ուր կը գործէր Միհրան Գարակէօզեան նախակրթարանը։ Քոլէճը Լիբանանի մէջ հաստատուած ամէնէն հին ու առաջին հայկական վարժարանն է։

2001-2002 տարեշրջանին աշակերտութեան թիւի նուազումի եւ պիւտճէական սեղմումի պատճառով, Ազգային Գաւառական ժողովի որոշումով փակուեցաւ քոլեճի երկրորդական բաժինը։

ՏՆՕՐԷՆՆԵՐ

1942-1957                   Վարդան Գէորգեան, Եդուարդ Տարօնեան

1958-1960                   Մինաս Թէօլէօլեան

1960-1963                   Յակոբ Իսկէնտէրեան

1963-1980                   Եդուարդ Էլոյեան

1980-2000                   Յակոբ Բագրատունի

2000-2008                   Ճորճիկ Ռաստկէլէնեան

2008-էն                      Նելլի Վէքիլեան

Քոլեճի խնամակալութեան անդամներն են՝ Անդրանիկ Մսըրլեան, Նելլի Աղասարգիսեան, Միրէյ Խանամիրեան, Ժագլին Օհանեան, Սոնիա Սարգիսեան, Յակոբ Հաւաթեան եւ Ռիթա Սալխանեան։

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net