Ազգային Սահմանադրութեան օրէնսդրութեան համաձայն, Ազգային Երեսփոխանական Ժողովը Լիբանանի Հայոց Թեմի օրէնսդիր բարձրագոյն ժողովն է, որուն մաս կը կազմեն 42 երեսփոխաններ, որոնց մէկ եօթներորդը եկեղեցական է, իսկ վեց եօթներորդը՝ աշխարհական։

Ժողովը կը մշակէ եւ կը հաստատէ օրէնքներ՝ Թեմի Ազգային Իշխանութեան գործունէութեան բոլոր բնագաւառներուն վերաբերեալ, կ’ընտրէ Թեմի առաջնորդը, Ազգային վարչութեան Կրօնական եւ Քաղաքական ժողովներու անդամները, կ’ուսումնասիրէ, կը քննէ եւ կը վաւերացնէ Ազգային վարչութեան ծրագիրները, հաշիւները եւ հարցերը։

Ազգային երեսփոխաններու պաշտօնավարութեան շրջանը չորս տարի է։

Ժողովի աշխարհական անդամներու ընտրութիւնը կը կատարուի Թեմի ժողովուրդին կողմէ։ Իւրաքանչիւր ծուխի պատկանող հայորդի իր թիւին համապատասխան կ’ընտրէ իր երեսփոխանները։ Ընտրութիւններուն կրնան մասնակցիլ 18 տարիքը բոլորած այն բոլոր զաւակները, առանց սեռի խտրութեան, որոնք վճարած են իրենց ազգային տուրքը եւ դատական կարգով չեն զրկուած իրենց համայնքային իրաւունքներէն։ Իսկ Ժողովի կրօնական անդամները կ’ընտրուին քահանայից դասուն կողմէ։

Ազգային Երեսփոխանական ժողովին կը նախագահէ Առաջնորդ Սրբազանը, իսկ անոր բացակայութեան` առաջնորդական փոխանորդը։

2018-2022  տարեշրջանի Ազգային Երեսփոխաններու ցանկը.

Յակոբ Տէր Ղուկասեան
Ծովիկ Գասարճեան-Կիւրիւնեան
Յակոբ Լատոյեան
Յակոբ Թերզեան
Տիգրան Գալայճեան
Կիրակոս Տօնիկեան
Սերոբ Օհանեան
Սարհատ Արիստաքէսեան
Վրէժ Ճինպաշեան
Գառնիկ Մկրտիչեան
Րաֆֆի Սիսլեան
Նորա Բարսեղեան
Արազ Գոճայեան
Գօգօ Եսայեան
Վաչէ Նաճարեան
Հիլտա Պայրամեան
Կարօ Սալխանեան
Յակոբ Ճղըլեան
Գարիլ Առաքելեան
Աւօ Կիտանեան
Արծիւ Տէր Խաչատուրեան
Աւօ Տաքէսեան
Հրայր Գէորգեան
Սեպուհ Յովնանեան
Պետիկ Սապունճեան
Վիգէն Թարխանեան
Յակոբ Բագրատունի
Մարալ Թիւթէլեան-Կիտանեան
Վիգի Գարագաշեան
Սալբի Պուլղուրճեան-Սիմիթեան
Սիւզի Մամուլեան-Սեմերճեան
Յակոբ Գ. Հաւաթեան
Փանոս Մանճեան
Կարպիս Պչաքճեան
Ֆիլիփ Բարակասեան
Վահան Գասարճեան
Տ. Սարգիս Աւ. Քհնյ. Սարգիսեան
Տ. Միքայէլ Քհնյ. Տէմիրճեան
Տ.  Յակոբ Քհնյ. Պզտիկեան
Տ.  Ղեւոնդ Քհնյ. Լօշխաճեան
Տ.  Շնորհք Քհնյ. Տէր Արթինեան
Տ.  Նարեկ Աւ. Քհնյ. Հէճինեան

 

2022-2026  տարեշրջանի Ազգային Երեսփոխաններու ցանկը.

Յակոբ Տէր Ղուկասեան
Ալեք Մուրատեան
Յակոբ Լատոյեան
Յակոբ Թերզեան
Րաֆֆի Պալապանեան
Կիրակոս Տօնիկեան
Սերոբ Օհանեան
Վիգէն Աւագեան
Վրէժ Ճինպաշեան
Սեզար Զարմէնեան
Րաֆֆի Սիսլեան
Վարդինէ Օհանեան
Վահան Գասարճեան
Գօգօ Եսայեան
Վաչէ Նաճարեան
Հիլտա Պայրամեան
Կարօ Սալխանեան
Յակոբ Ճղըլեան
Էլի Թաշճեան
Աւօ Կիտանեան
Արծիւ Տէր Խաչատուրեան
Աւօ Տաքէսեան
Հրայր Գէորգեան
Սեպուհ Յովնանեան
Պետիկ Սապունճեան
Շաղիկ Գանտահարեան
Յակոբ Բագրատունի
Մարալ Թիւթէլեան-Կիտանեան
Վիգի Գարագաշեան                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Զաքար Քէշիշեան                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ռոպէր Մինասեան
Սիւզի Մամուլեան-Սեմերճեան
Յակոբ Գ. Հաւաթեան
Վիգէն Հաննէսեան
Կարպիս Պչաքճեան
Ֆիլիփ Բարակասեան
Տ. Սարգիս Աւ. Քհնյ. Սարգիսեան
Տ. Միքայէլ Քհնյ. Տէմիրճեան
Տ.  Ներսէս Քհնյ. Պասիլեան
Տ.  Ղեւոնդ Քհնյ. Լօշխաճեան
Տ.  Շնորհք Քհնյ. Տէր Արթինեան
Տ.  Նարեկ Աւ. Քհնյ. Հէճինեան

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net