Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ԿՈՂՄԷ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒԱԾ ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ՇԱՐՔԵՐ

Կազմակերպութեամբ Լիբանանի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի ընկերային ծառայութեան բաժանմունքին, գործակցաբար Լիբանանի Կարմիր Խաչին, իրազեկման (awareness) դասախօսական շարքեր տեղի ունեցան ութ շաբաթներու ընթացքին:
Դասախօսական այս շարքերուն մասնակցեցան բաժանմունքի երիտասարդ մայրերը, որոնք նորանոր գիտելիքներ ամփարելով, պիտի կարենան օժանդակել ե՛ւ իրենց ընտանիքներուն անմիջական ընկերային եւ ապահովական կարիքներուն, ե՛ւ շրջանակի տարբեր օղակներուն:
Նշենք, թէ սոյն գործակցութեան կապը Պուրճ Համուտի Քաղաքապետարանի Բարգաւաճման գրասենեակն էր: Յառաջիկային, պիտի շարունակուին դասախօսական շարքերը, զարգացման եւ ընկերային յարաբերութիւններու մշակման նպատակով:
Յաջողութիւն մեր երիտասարդ տիկիններուն, եւ վարձքը կատար Լիբանանի Կարմիր Խաչի տարբեր անձնակազմերուն: