Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

«Մհեր Ջուլհաճեան» Աշակերտական Շարադրական Մրցանք. Հաղորդագրութիւն

Լիբանանահայ նահատակ ազատամարտիկ Մհեր Ջուլհաճեանի յիշատակին նուիրուած միջնակարգ եւ երկրորդական վարժարաններու աշակերտական շարադրական մրցանքը տեղի ունեցաւ շաբաթ, 21 յունուար 2017-ին, Ազգային Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան երկրորդական վարժարանին մէջ:

Նահատակ ազատամարտիկի ընտանեկան պարագաներուն եւ Ազգային իշխանութեան Ուսումնական խորհուրդի միացեալ ճիգերով հաստատուած միջդպրոցական «Մհեր Ջուլհաճեան» շարադրական մրցանքը այս տարի եւս արժանացաւ լիբանանահայ վարժարաններու տնօրէններուն բարձր գնահատանքին:

Ստորեւ կը ներկայացնենք մրցանակաւոր աշակերտներուն անունները.

Միջնակարգ

Ա. մրցանակ
ՌԻԹԱ ՍՈՒԼԱՀԵԱՆ Հայ աւետարանական կեդրոնական բարձրագոյն վարժարան

Բ. մրցանակ
ՆԱՐՕՏ ԳԱՌՆԷՇԵԱՆ Ազգային Յառաջ-Գ. Կիւլպէնկեան վարժարան

Գ. մրցանակ
ՍԷՐՈՒԺ ԹԱՊԱՔԵԱՆ Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան ճեմարան

Երկրորդական Կարգեր

Ա. մրցանակ
ՌԻԹԱ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Ազգային Լ. եւ Ս. Յակոբեան վարժարան

Բ. մրցանակ
ՄՈՒՇԵՂ ՍՐԿ. ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան դպրեվանք

Գ. մրցանակ
ԱՆԺԵԼԱ ՍԱԼՈՐԵԱՆ Ազգային Եղիշէ Մանուկեան վարժարան

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ