Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

«Յառաջ-Գ. Կիւլպէնկեան» Ազգ. Վարժարանի Աշակերտները Պատրաստեցին Ու Հրատարակեցին Իրենց Թերթերը

Հայ մամուլի առաքելութիւնը պահպանելու շրջագիծին մէջ «Ազդակ» կը մնայ պատնէշի վրայ եւ ամէն ջանք ի գործ կը դնէ, որ այդ առաքելութիւնը լաւագոյն կերպով շարունակուի:

Այս նպատակը իրագործելու համար «Ազդակ» 2017-էն ի վեր ծրագրած է հիմնական աշխատանքի մը` «Ապագայ լրագրողներ»-ու ծրագիրին, որ լրագրութեան վարժողական ծրագիր մըն է եւ կը միտի պատրաստել երիտասարդ աշխատակիցներ, որոնք պիտի շարունակեն մամլոյ աշխատանքը:

«Ապագայ լրագրողներ»-ու ծրագիրի գործադրութեան զուգահեռ, «Ազդակ» դեկտեմբեր 2018-ին յատուկ փորձառութիւն մը ունեցաւ նաեւ Այնճարի «Յառաջ – Գ. Կիւլպէնկեան» ազգային վարժարանին հետ: Գործակցութիւնը կատարուեցաւ, երբ դպրոցի հայոց լեզուի դասատու Նանոր Պետրոսեան «Ազդակ»-ի խմբագրութեան առաջարկեց թղթակցութիւն պատրաստելու մասին յատուկ դասախօսութիւն մը կազմակերպել դպրոցի Է. եւ Ը. դասարանի աշակերտներուն, նկատի ունենալով, որ այդ դասարաններուն կրթական տարեկան ծրագիրը կ՛ընդգրկէ այդ նիւթը:

Այնճարի մէջ արդէն իսկ մամուլի աշխատանոցի մը եւ վարժանիստերու շարքի մը մասին մտածող «Ազդակ»-ի խմբագրութիւնը անմիջապէս ընդառաջեց առաջարկին եւ թղթակցութեան մասին դասախօսութիւնը կատարուեցաւ Նոր տարուան նախօրեակին:

Թղթակցութեան մասին աշակերտներուն լսած դասախօսութիւնը, ուսուցչուհիին հետեւողական աշխատանքները վերածուեցան իսկական լրագրութեան` բառին բուն իմաստով թղթակցութիւն կատարելու եւ հասան մինչեւ թերթերու պատրաստութեան ու հրատարակութեան:

Աւելի ուշ այդ թերթերն ու թղթակցութիւնները հասան «Ազդակ» եւ մեծ խանդավառութիւն ու գոհունակութիւն պատճառեցին խմբագրութեան, որ սկսաւ աւելի լուրջ քայլեր ծրագրել` Այնճարի մէջ լրագրութեան վարժողական դասընթացքներ կազմակերպելու առումով:

Պատրաստուած թերթերն են` «Մուսա Լեռ»-ը, «Ճրագ»-ը, «Բարեւ» պարբերաթերթն ու «Ծիածան» շաբաթաթերթը:

Կատարեալ բծախնդրութեամբ պատրաստուած այս չորս էջնոց թերթերը կ՛ընդգրկէին շատ մը մանրամասնութիւններ, ինչպէս` թերթին անունը, խմբագիրներուն անունները, թուական, էջաթիւ, յստակ բաժանումներ եւ թերթի մը ձեւաչափի իմաստով աշակերտներուն պատկերացումը:

Բոլորը անխտիր իրենց թերթերուն մէջ ընդգրկած են լուսանկարներ, գոյներ, ծիծաղի եւ խաղի բաժիններ, որոնք կարելի չէ իբրեւ «Ժամանց» մեկնաբանել, այլ` այդ ձեւով բան փոխանցելու եւ սորվեցնելու ձեւեր:

Այս բոլորին կողքին, «Ազդակ»-ի խմբագրութեան համար մեծ գոհունակութիւն էր տեսնել հայ աշակերտին աշխատանքին ընդմէջէն արտացոլացող նոր աւիշը եւ օրաթերթին բոյրը, որուն ընդմէջէն կը բուրէր հայ պատանիին անկեղծութիւնը եւ անոր փնտռածը` օրաթերթերէն:

«Մուսա Լեռ»

Թերթը պատրաստած են խմբագիրներ Անի Գազանճեանն ու Արինա Աբրահամեանը: Ա. էջով անոնք անդրադարձած են Նոր տարուան ընթացքին Այնճարի մէջ տակաւին յարգուող մուսալեռցիներու աւանդութեան` «Չանթու քարիլ»-ին:

Բ. եւ Գ. էջով անդրադարձ կատարուած է գիտելիքներու, հայաստանեան լուրերու եւ ժպիտի բաժիններուն, իսկ Դ. եւ վերջին էջը տրամադրուած է խաղերու բաժինին:

«Ճրագ»

Թերթը պատրաստած են Է. դասարանէն խումբ մը աշակերտներ:

Անոնք Ա. էջով գծած են Ս. Ծնունդը խորհրդանշող լուսանկար մը եւ գրած են Ս. Ծննդեան գիշերը Այնճարի մէջ գործադրուող Աւետումի աւանդութեան մասին:

Բ. եւ Գ. էջով անդրադարձ կատարուած է գիտելիքներու եւ հանելուկներու, որոնք դարձեալ պատկերազարդ կերպով ներկայացուած են: Իսկ վերջին էջը դարձեալ յատկացուած է խաղերու բաժինի մը, որ գունաւոր է եւ դաստիարակիչ եղանակ մը ունի իր ձեւին մէջ:

«Բարեւ»

Թերթի խմբագիրներ Լիւսին ու Փաթիլը իրենց հրատարակութիւնը նկատած են պարբերաթերթ:

Իրենց պատրաստած թերթին անուան համաձայն, անոնք իբրեւ առաջին պարբերութիւն` ընտրած են Պարոյր Սեւակի «Բարեւ» բանաստեղծութենէն բաժին մը, ինչպէս նաեւ անդրադարձած են Նոր տարուան առիթով ՀՅԴ «Յառաջ» պատանեկան միութեան գիրքեր նուիրելու նախաձեռնութեան:

Բ. էջով անոնք անդրադարձած են Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին կողմէ 2019-ն «Հայ մամուլի տարի» հռչակելու իրականութեան:

Գ. էջով անոնք Այնճարի մասին հարցազրոյց մը կատարած են Մովսէս Խ. Հերկելեանի հետ. իսկ վերջին էջով պատրաստած են պահուած բառ եւ հանելուկ մը:

«Ծիածան»

Խումբ մը աշակերտներ իրենց թերթը որոշած են կոչել «Ծիածան» եւ զայն կը նկատեն շաբաթաթերթ:

Ա. էջով անոնք անդրադարձած են Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին կողմէ 2019-ն հայ ընտանիքի տարուան անուանումին եւ զետեղած են Հայաստանի իշխանութեան պետերուն ու Գարեգին Բ.ի շնորհաւորութիւնները հայ ժողովուրդին:

Բ. եւ Գ. էջերով անդրադարձ կատարուած է Այնճարի լուրերուն, մեծերու խորհուրդներուն, ինչպէս նաեւ` գիտելիքներու բաժիններու:

Դ. էջով պատրաստուած է պահուած բառ մը եւ «Քիչ մը ժպիտ» խորագիրով ներկայացուած է անեկթոտ մը:

Իսկապէս ողջունելի աշխատանք մըն է այս մէկը, որ կատարուած է դպրոցին կողմէ: «Ազդակ»-ի կողմէ շնորհակալութիւն` ընծայուած գործակցութեան առիթին համար եւ վարձքը կատար բոլորին` տնօրէնութեան եւ ուսուցիչին, անոնց մաղթելով յաւելեալ կորով` մարդակերտումի իրենց առաքելութեան մէջ: