Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

ԾՆՆԴԵԱՆ-ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱԶԱՏ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏԱԳԻՐ
First Name
Last Name
Father's First
Mother's Name
Birthplace
Date of Birth
E-mail
Phone Number

Պահանջուած թուղթեր

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB


Ծանօթ։ Անգլերէնի կամ ֆրանսերէնի պարագային հարկ է ներկայացնել անցագրի լուսապատճէնը։
reCAPTCHA
Sending

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net