Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ
First Name
Last Name
Father's First
Mother's Name
Birthplace
Date of Birth
E-mail
Phone Number

Պահանջուած թուղթեր

Լիբանանցիներուն համար

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Սուրիացիներուն համար

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Անցագրի լուսապատճէնը չապահովելու պարագային, անձնաթուղթի լուսապատճէնը բաւարար է։

Ծանօթ։ Այս վկայագիրը կը տրուի միայն հայերէնով։
reCAPTCHA
Sending

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net