2020-2022 երկամեայ տարեշրջանի համար նորընտիր Շահարկման յանձնախումբի անդամներն են՝ Յակոբ Լուսարարեան (ատենապետ), Համբիկ Միսիրեան, Յակոբ Գլպաշեան, Սեւակ Տօնիկեան, Շանթ Տօնիկեան եւ Մեթր Թալին Սահակեան-Դարբինեան:

2023-2025 երկամեայ տարեշրջանի համար նորընտիր Շահարկման յանձնախումբի անդամներն են՝ Վրէժ Սապունճեան (ատենապետ), Հրայր Խաչատուրեան, Վիգէն Քէսմէեան, Ալեք Մուրատեան եւ Սարգիս Ճապաղջուրեան:

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net