Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

Ազգային Ռուբինեան վարժարանը սկսած է գործել 1931-ին։ Իսկ Սահակ Մեսրոպեան վարժարանը եւ Տատրեան մանկապարտէզը հիմնուեցան 1941-ին, Նոր Հաճըն թաղին մէջ։ Նախակրթարանը հիմնադրութեան օրերուն հաստատուած էր Ս․ Գէորգ Եկեղեցւոյ վարի յարկը, իսկ մանկապարտէզը՝ փոքր ծաւալով քառայարկ շէնքի մը մէջ։ Հետագային, վարժարանները միացան վերանորոգուեցան եւ անուանուեցան Ռուբինեան- Սահակ Մեսրոպեան վարժարան։

ՏՆՕՐԷՆՆԵՐ

Կարապետ Չալըգեան

Արշալոյս Պալեան

1952-1956              Արմէն Ղարիպ

1956-1966              Գրիգոր Խաչերեան

1966-1975              Պէպօ Սիմոնեան

1975-1983              Հրանդ Գանգրունի

1984-1986              Ժան Աբոյեան

1986-1987              Խաչիկ Պագգալեան

1987-1988              Նազարէթ Ճէրէճեան

1988-1993              Մաքրուհի Թաթուլեան-Խաչատուրեան

1993-2005              Սեպուհ Գալպաքեան

2005-2010              Մարօ Շորճեան

2010- մինչեւ օրս   Յակոբ Կէրկէրեան

Վարժարանի հոգաբարձութեան անդամներն են՝ Գրիգորիս Տէր Ստեփանեան, Յարութիւն Պասմաճեան, Մատլէն Սաղպազարեան, Ռիթա Տէր Ստեփանեան, Լուսին Թապագեան եւ Րաֆֆի Թէլեան։

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net