Առաջնորդարան Հայոց Լիբանանի

«Մհեր Ջուլհաճեան» Աշակերտական Շարադրական Մրցանք. Հաղորդագրութիւն

Լիբանանահայ նահատակ ազատամարտիկ Մհեր Ջուլհաճեանի յիշատակին նուիրուած միջնակարգ եւ երկրորդական վարժարաններու աշակերտական շարադրական մրցանքը տեղի ունեցաւ շաբաթ, 29 մայիս 2021-ին, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, մասնակցութեամբ լիբանանահայ 9 վարժարաններու 40 աշակերտ-աշակերտուհիներու:

Նահատակ ազատամարտիկի ընտանեկան պարագաներուն եւ Ազգային իշխանութեան Ուսումնական խորհուրդի միացեալ ճիգերով 2003 թուականին հաստատուած միջդպրոցական «Մհեր Ջուլհաճեան» շարադրական մրցանքը այս տարի գլխաւոր թեմա ունեցաւ արցախեան վերջին պատերազմը եւ կրթական առցանց կեանքին առնչուած աշակերտական մտորումներ:

Ստորեւ կը ներկայացնենք մրցանակաւոր աշակերտներուն անունները` անոնց պարգեւատրումը նախատեսելով կատարել համապատասխան ձեռնարկի մը ընթացքին, որուն մասին կը տեղեկացնենք յառաջիկային: Մրցանակակիր բոլոր աշակերտները պիտի ստանան նիւթական պարգեւներ:

Միջնակարգ

Ա. Մրցանակ

ԱՐԷՆԻ ԱՅՆԹԱՊԼԵԱՆ   Ազգ. Յառաջ Գ.-Կիւլպէնկեան վարժարան

Բ. Մրցանակ

ՍԵՒԱԿ ԶԱՐՄԷՆԵԱՆ   Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան ճեմարան
ԱՇՈՏ ԳԱՐԱԳԱՇԵԱՆ   Ազգ. Յառաջ Գ.-Կիւլպէնկեան վարժարան

Գ. Մրցանակ

ՔՐԻՍՏ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ    Ազգ.  Եղիշէ Մանուկեան վարժարան
ԱՐԻՆԱ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ  Ազգ. Յառաջ Գ.-Կիւլպէնկեան վարժարան

Երկրորդական

Ա. Մրցանակ

ԳԱԼԻՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆ Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան ճեմարան
ԱՒԵՏԻՍ ԽՇՈՒԱՃԵԱՆ   Ազգ. Միացեալ վարժարան

Բ. Մրցանակ

ԱԼԵԱԿ ՄԿՐԵԱՆ  Ազգ.  Եղիշէ Մանուկեան վարժարան
ՅԱԿՈԲ ԹԵՐԶԵԱՆ Հայ Կաթ. Մեսրոպեան վարժարան

Գ. Մրցանակ

ՍԻԼՎԻ ԹԱԹՈՅԵԱՆ     Ազգ. Միացեալ վարժարան
ՍԵՐԺԻՕ ՄԻՍԻՍԵԱՆ    Աւետ. Կեդրոնական Բարձրագոյն վարժարան